CIGAPEX 7109 - KEO DÁN ĐẦU LỌC THUỐC LÁ

CIGAPEX 7109 - KEO DÁN ĐẦU LỌC THUỐC LÁ

  • Keo dán thuốc lá
  • Giá: Liên Hệ

Thông Số kỹ thuật
 


CHỦNG LOẠI
 

MÀU SẮC
 

ĐỘ NHỚT (CPS)
 

HÀM LƯỢNG RẮN (%)
 

CÔNG DỤNG
 

Keo nhũ tương
 
Trắng sữa 3,000 - 4000 40 - 44 Keo dán đầu lọc cho công nghiệp thuốc lá và các ứng dụng bao bì tốc độ cao

Đối tác và khách hàng của chúng tôi