CIGAPEX 7104 - KEO DÁN THÂN ĐIẾU THUỐC LÁ

  • Keo dán thuốc lá
  • Giá: Liên Hệ

Thông Số kỹ thuật
 


CHỦNG LOẠI

MÀU SẮC

ĐỘ NHỚT (CPS)

HÀM LƯỢNG RẮN (%)

CÔNG DỤNG
Keo nhũ tương Trắng sữa ~ 650 53 Keo dán thân điếu thuốc lá, đặc biệt cho chạy máy tốc độ cao (>5000)

Đối tác và khách hàng của chúng tôi